Учебни дисциплини

Интелектуална собственост

Закрила и управление на интелектуална собственост в агробизнеса

Обектите на индустриалната собственост представляват фирмен актив със стратегическо значение. Управлението на фирмената индустриална собственост включва идентифициране и защита на обектите на индустриалната собственост, анализ на притежавания от тях потенциал и оценка на стойността, формиране на общофирмено портфолио от обекти на индустриалната собственост, избор на насоки за тяхното ефективно използване.

Дисциплината запознава с потенциала на интелектуалната собственост и осигурява знания за същността, възможностите за закрила и управлението на обектите на интелектуална собственост като нематериални активи на фирмата.

Основните теми включват:

  • система на интелектуалната собственост;
  • потенциал на интелектуалната собственост на фирмите и организациите;
  • формиране и реализация на корпоративни стратегии, основани на управлението на интелектуална собственост;
  • икономическа значимост на закрила и управление на интелектуална собственост в селското стопанство;
  • специфики в лицензионните договори за селскостопански постижения;
  • способи за защита при нарушаване на интелектуална собственост.

Лекциите води д-р Силвия Тодорова, патентен представител.

Силвия Тодорова е представител по индустриална собственост в областта на марките, географските означения и дизайните към Патентно ведомство на Р България. Преминала е успешно редица курсове към Световната организация за интелектуална собственост. Член на “Международната асоциация за търговски марки” (International Trademark Association – INTA), САЩ. От март 2015 г. е хоноруван преподавател и докторант в катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост” към УНСС. Владее английски и испански език. Д-р Силвия Тодорова е единствен член от България на постоянния Комитет за генетични ресурси и традиционни знания към Международната асоциация за защита на интелектуалната собственост (AIPPI). В посочения комитета са избрани представители на общо 38 държави от целия свят. Някои от основните задачи и цели на Постоянния комитет са да наблюдава, коментира и съветва AIPPI за политиките и законодателството във връзка с интелектуалната собственост и генетичните ресурси, традиционните знания и фолклора.

Автор: Николай Ковачев

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *