Академия Иновации в агробизнеса

Литературен клуб „Перото“, Национален дворец на културата, гр. София

Академия „Иновации в агробизнеса“ е съвместна инициатива на Стопански факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, Клийнтех България, Професионална асоциация по роботика, автоматизация и иновации (PARAi).

Академията надгражда и допълва обучението в Магистърска програма „Иновации и дигитална трансформация на агробизнеса“ към Стопански факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Форумът събира новатори в агросектора и хранително-вкусовата промишленост, заедно с предприемачи, експерти, представители на научните среди, и медиите по теми, свързани с високите технологии, дигитализацията, изкуствения интелект, рисковото и публично финансиране и проектната дейност, ESG, кръговата икономика.

За повече подробности вижте:

Медийни партньори