Учебни дисциплини

Европейска и национална политика

Европейска и национална политика в областта на агробизнеса

Общата селскостопанска политика на ЕС е партньорство между селското стопанство и обществото, и между Европа и нейните земеделски производители. ОСП е насочена към подпомагане на земеделските производители и подобряване на тяхната производителност; гарантиране на устойчиво снабдяване с храна на достъпна цена; справяне с изменението на климата и устойчивото управление на природните ресурси; поддържане на селските райони и ландшафта; насърчаване на работни места в земеделието, селскостопанската и хранително-вкусовата промишленост и свързаните с тях сектори; поддържане на почвите и биоразнообразието.

Дисциплината „Европейска и национална политика в областта на агробизнеса“ има за цел да запознае студентите с политиките, стратегическата и програмната рамка на Европейския съюз и на национално равнище в областта на агросектора, както и с възможностите, които те предоставят, за подобряване на иновационния капацитет, цифровизацията и трансфера на знание с цел подобряване на конкурентоспособността на сектора. Основните теми включват:

  • същност и роля на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз;
  • история и съвременни модели за прилагане на ОСП;
  • политики на европейско и национално равнище в подкрепа на иновациите, дигиталната трансформация и трансфера на знания в областта на агросектора;
  • стратегия „От фермата до вилицата“ (Farm to Fork), Хоризонт Европа, EIT Food, Програма „Цифрова Европа“ и други;
  • национална стратегическа и програмна рамка за подкрепа на агробизнеса;
  • подкрепа на земеделските стопани от секторите на зърнопроизводство, плодове и зеленчуци, и животновъдство в рамките на Общата селскостопанска политика.

Лекциите води Светлана Боянова, основател на Института за агростратегии и иновации и АгроХъб.БГ.

Светлана Боянова е водещ експерт в България по темата Обща селскостопанска политика. От средата на 2003 г. е юридически съветник в Българската международна стопанска асоциация (БИБА), понастоящем КРИБ. От 2008 до 2010 г. е изпълнителен директор на Асоциацията на земеделските производители в България /АЗПБ/. През периода 2010 г. – 2013 г. е заместник-министър на земеделието и храните с ресори „Поземлени отношения“, „Директни плащания“ и „Програма за развитие на селските райони“. От ноември 2013 г. до момента ръководи Институт за агростратегии и иновации със стремежа да информира широката общественост за сложните политически взаимовръзки на ниво ЕС и да тълкува документите, съпътстващи създаването и прилагането на земеделските политики.

Автор: Теодора Георгиева

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *