Учебни дисциплини

Дигитална трансформация

Дигитална трансформация на агробизнеса

След появата на COVID-19 значението на дигитализацията нараства. В този контекст са и приоритетите на Европейския съюз и на национално равнище, включени в стратегическата и програмната рамка за настоящия програмен период и подкрепени с редица финансови и нефинансови инструменти в подкрепа на дигиталната трансформация на бизнеса. Потенциалът на дигитализацията е значителен и се свързва със стимулиране на растежа чрез повишаване на ефективността и подобряване на услугите. Развитието на цифрова инфраструктура, големи данни, мобилен интернет, социални мрежи и търговски платформи променят функционирането на икономиката и обществото. Преходът често се сравнява с предишните индустриални промени и се описва с различни термини като „четвърта индустриална революция, индустриален ренесанс“ и др.

Дигитализацията се определя като използването на данни, цифрови технологии и свързаност във всички съществуващи дейности в различни аспекти на живота, докато дигиталната трансформация изобразява ефектите от цифровизацията върху икономиката и обществото. Често дигиталната трансформация се използва в тесен смисъл, за да опише въздействието на цифровите технологии като Интернет на нещата, изкуствен интелект и големи данни върху бизнеса. Тези технологични постижения позволяват по-добро разбиране на клиентите, развитие на бизнеса, бързо преместване на дейности и подобрена логистика. Те се прилагат както във високотехнологичните, така и в традиционни сектори, какъвто е агробизнесът.

Основните теми включват:

  • политики на европейско и национално равнище в подкрепа на иновациите, дигитализацията и трансфера на знания в областта на агросектора;
  • европейски и национални приоритети в областта на дигиталната трансформация;
  • основни направления за дигитализация на бизнес процеси;
  • потенциал на агро-хранителните вериги за внедряване на ИТ решения;
  • възможности за подкрепа на проекти за дигитализация в агробизнеса в рамките на ОСП;
  • добри практики в областта на дигитализацията на бизнес процеси в агросектора;
  • възможности на конкретните ИТ решения за дигитализиране на бизнес процесите в агросектора.

Лекциите води д-р Васил Василев, ГИС консултант и разработка на софтуер, ТехноЛогика ЕАД.

Васил специализира в управлението на проекти, свързани с обработка на сателитни изображения и разработката на софтуер в областите земеделие, Географски Информационни Системи (ГИС), времеви серии от данни, идентификация на земеделски култури, земно покритие. Придобива образователна и научна степен „Доктор” в Института за космически изследвания и технологии на Българска академия на науките, Секция „Дистанционни изследвания и ГИС.

Автор: Николай Ковачев

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *