Учебни дисциплини

Биологично производство

Биологично производство: практики, политики и пазари

Курсът има за цел да запознае студентите с основни политики, практики и пазарно развитие на продукти, сертифицирани като биологични (биологично производство). Курсът предлага на студентите знания за:

  • историята, принципите и развитието на биологичното производство (фермерство, производство и пакетиране на биологична продукция), включително развитието на първите институционализирани практики у нас;
  • законодателството за биологично земеделие на ниво Европейски съюз и приложението му в България, включително практиките на сертифициране на ферми и преработвателни предприятия и инструменти за финансово подпомагане;
  • успешни фермерски и предприемачески практики в България и Европейския съюз:
  • пазарното развитие на биологичната производство.

Лекциите води Стоилко Апостолов, Управител на Фондация за биологично земеделие БИОСЕЛЕНА.

Стоилко Апостолов е управител на Фондация за биологично земеделие „Биоселена“ – организация, посветена на консултациите и обучението на биологични фермери, преработватели и търговци на био продукти. Завършва специалност „Ветеринарна медицина“ в Тракийския университет в Стара Загора. Има множество специализации и допълнителни квалификации по разработване, планиране и изпълнение на проекти, управление на НПО, биологично производство и преработка, маркетинг, качество и безопасност на храните и други. Член е на Комитета за наблюдение на ПРСР 2007-2013, член на Комитета за наблюдение на ПРСР 2014-2020 със съвещателен глас. От 1996 г. активно се занимава с политиките за развитие на земеделието и селските райони в България и в Европа. Участва в различни проекти, изпълнявани от фондация „Биоселена“, основана от Научния институт по биологично земеделие FIBL – Швейцария.

Автор: Николай Ковачев

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *