Учебни дисциплини

Агрохранителни системи и вериги

Агрохранителни системи и вериги на доставки

Курсът си поставя три основни цели:

1) да предостави знания за историята и настоящото развитие на агро-хранителните системи и вериги чрез въвеждането на концепциите за хранителни системи, хранителна сигурност и различни типове актьори и процеси, участващи в агро-хранителните системи;

2) да запознае аудиторията с различни типове вериги на доставки и бизнес модели, специфични за тях, включително с различни типове иновационни модели, които стоят зад тяхното развитие („системни“ и „линейни иновации“);

3) да запознае аудиторията с различни примери на „добри практики“, насочени към производство и преработка на храни и напитки (мляко, сирене, вино, хляб) в България, като ги анализира от гледна точка на специфичния бизнес модел и тип верига на доставка.

Лекционните занятия са насочени към предприемачи, желаещи да развиват бизнес в областта на агро-хранителния сектор, към координатори на проекти в областта на агро-хранителните вериги и иновациите в селското стопанство, към специалисти в областта на изследванията и маркетинга на храни и селскостопанска продукция, както и към всеки, който проявява по-задълбочен интерес към механизмите на функциониране на агро-хранителните доставки и взаимодействията между актьорите в този бизнес сектор.

Основните теми включват:

  • История, актьори и процеси на агро-хранителните системи;
  • Вериги на доставки и бизнес модели в агро-хранителните системи;
  • Добри практики за къси и алтернативни вериги на доставки на храни.

Лекциите води доц. д-р Петя Славова, преподавател в Софийски университет.

Петя Славова е доктор по политически науки на Свободния университет в Брюксел (2006) и магистър по социология от Софийски университет Св. Климент Охридски (2000), доцент в катедра Социология на СУ (2018), където преподава в бакалавърска и магистърска степен Социология на труда, Емпирични социологически изследвания, Въведение в социологията, а в докторска степен – Приложения на качествените изследвания в социалните науки и осъществява научно ръководство на докторанти и пост-докторанти.

През последните десет години Петя натрупа значителен изследователски и експертен опит в областта на руралната социология, развитието на селските райони и на селскостопанската икономика и политики чрез участие в поредица от изследвания (Bulgaria Organic, IMPRESA, LIAISON, ESCAPE, COCOREADO, RUSTIK), финансирани от рамковите програми за научни изследвания и иновации на Европейската комисия (FP7, Horizon 2020, Horizon Europe), от програмата за териториално сътрудничество ESPON и от Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Тези изследвания са фокусирани върху анализ на различни аспекти от социално-икономическото развитие на селските райони и селскостопанския-сектор в България като оценка на създаването и ефективността на селскостопанските политики, на научния и иновационен потенциал на земеделието в България, на сътрудничеството между фермери и други участници в агро-хранителните вериги и на условията за възможност на алтернативните вериги за доставки на храни.

Част от резултатите от тези изследвания са публикувани в списания като Sociologia Ruralis, Eurochoices, а други са в процес на публикуване или са разпространени на различни международни и национални конференции. В резултат от този опит Петя подготви и курс от лекции по темата за хранителните системи и веригите за доставки на храни.

Автор: Николай Ковачев

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *