• Интелектуална собственост

    Обектите на индустриалната собственост представляват фирмен актив със стратегическо значение. Управлението на фирмената индустриална собственост включва идентифициране и защита на обектите на индустриалната собственост, анализ на притежавания от тях потенциал и оценка на стойността, формиране на общофирмено портфолио от обекти на индустриалната собственост, избор на насоки за тяхното ефективно използване.