• Биологично производство

    Биологичното земеделие насърчава отговорното използване на енергията и природните ресурси; поддържането на биологичното разнообразие; опазването на регионалното екологично равновесие; подобряването на плодородието на почвата; поддържането на качеството на водата. Познаването на разпоредбите на Европейския съюз за биологичното земеделие има за цел да удовлетвори потребителското търсене на надеждни биологични продукти, като същевременно осигури справедлив пазар за производителите, дистрибуторите и търговците.