Прием

Магистърската програма „Иновации и дигитална трансформация на агробизнеса“ е предназначена за специалисти и неспециалисти.

Срокът на обучение е 2 семестъра.

Формата на обучение е задочна, платена.

Кандидатите могат да подадат документи през платформата https://feba.kmk.uni-sofia.bg/ на всеки един от следните три етапа:

  • Първи етап – от 1 до 19 юли 2023 г.
  • Втори етап – от 25 юли до 10 септември 2023 г.
  • Трети етап – от 16 до 26 септември 2023 г.

Условия за кандидатстване

Прием на специалисти

Прием на неспециалисти

Завършена бакалавърска или магистърска степен в професионално направление 3.7. Администрация и управление или 3.8. Икономика. За прием в програмата кандидатите се явяват на устно събеседване за проверка на мотивацията . Балът се образува от средния успех от дипломата, успеха от държавния изпит (защита на дипломна работа) и оценката от събеседването. Приемът се извършва през зимния семестър.

Завършена бакалавърска или магистърска степен в професионално направление, различно от 3.7. Администрация и управление или 3.8. Икономика. За прием в програмата кандидатите се явяват на устно събеседване за проверка на мотивацията. Балът се образува от средния успех от дипломата, успеха от държавния изпит (защита на дипломна работа) и оценката от събеседването. Приемът се извършва през зимния семестър.

Събеседванията за прием в магистърската програма ще се проведат на следните дати:

Всички условия за кандидатстване ще откриете в страницата тук.

За въпроси и допълнителна информация: Теодора Георгиева, тел. 0886 102366, tmgeorgieva@feb.uni-sofia.bg

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *